Hogyan működik a távmágia

Hogyan működik a távmágia? Kapcsolat az emberek között

A mágia és úgy általában a mágikus szertartások kiválóan működnek személyes találkozás nélkül is a morfogenetikus mezőnek (mátrix) köszönhetően. A mátrix egy különös létező, hatása megfigyelhető, de önmagában nem érzékelhető.

A tudomány a természetben jelenleg négy egyetemes mezőt ismer el: az elektromágneses, gravitációs, és az erős és gyenge nukleáris mezőt.

A kvantumfizika feltételezi az ötödik mező létezését, egy gyenge pókhálószerű képződményt, ami kölcsönhatásban áll a már ismert négy mezővel.

Először nem is fizikusok, hanem a pszichológia mesterei kezdték kapizsgálni – legelőször Jung - hogy létezhet egy önkéntelen távkapcsolat az emberek között. Arra jutottak, hogy egy különös érintkezési formán keresztül – pszichomező - spontán és közvetlen úton is információk szállíthatók embercsoportok között, akár geológiai határok nélkül. A mágia ezen az elven működik.

C.G. Jung munkássága mindenki előtt ismert. Szinkronicitás (egybeesés) elméletét számtalan olyan esettel dokumentálta, amelyet képtelenség a véletlen számlájára írni. Munkáját segítette a történészek és az antropológusok megfigyelései.

Néhány érdekes kulturális példa:

  • feltűnően hasonló piramisokat építettek Egyiptomban és Amerikában
  • a kézműves mesterségek, például a fazekasság, hasonló formákat hozott létre minden kultúrában
  • a tűzgyújtás eszközei is erősen azonos jeleket mutatnak bármilyen kultúrkörben

Távmágia

Természetesen a csillagászok sem maradnak ki. Harlow Shapley a Harvard Egyetem csillagfizikusa, már 1967-ben azt gondolta, hogy van egy „ötödik létező” a világegyetemben, a tér az idő, az anyag és az energia mellett.Vele párhuzamosan William Tiller amerikai fizikus is arra a következtetésre jutott, hogy létezik egy jelenleg nem mérhető jelenség, amit ő finomenergia-mezőnek nevezett.

1920-ban dr. Gurvics szovjet biológus szerint a biokémiai folyamatok és a genetikai programok mellett, valamilyen sajátosan biológiai jellegű mezőknek is működnie kell az élő szervezetekben. Ezt a biomező elméletet számos biológus tette magáévá és fejlesztette tovább, többek között a magyar Bauer Ervin, az osztrák Paul Weiss, vagy az orosz Kolcsov. Kísérleteik során számos megmagyarázhatatlan jelenségre lettek figyelmesek, melyek közül a legérdekesebb: néhány faj megtermékenyített petesejtjének molekuláris szerkezetét szétrázták, de ennek ellenére normális, egész szervezetté fejlődött.

Ahogy látható, a természettudományok különböző területei mind számba veszik egy olyan mátrix létezését, melyet a kvantumfizika már 60 éve elfogadottnak tekint. A biológusok, fizikusok, antropológusok, pszichológusok, és akkor még a vallásokról nem is írtam, rádöbbentek, hogy igenis léteznie kell egy ötödik egyetemes mezőnek.Talán közelebb kerülünk a mátrix megismeréséhez, ha a természettudományi ágak összefognak, és nem csak a saját diszciplinájukban gondolkodnak.

Ha mindezeket figyelembe veszed, megérted, hogy miért és hogyan működik a mágia akár több száz kilométer távolságban is.

Szeretettel: Freya életvezetési tanácsadó, rontás és védelmi mágia specialista

Rontás levétel, problémamegoldás Tarot kártyával
online jóslás, szerelmi jóslás, életvezetési tanácsadás
Freya jósnő - Székesfehérvár © 2016
telefon: 06 30 592 0954
e-mail: freya@rontas-levetel.hu

adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-99614/2016
adószám: 53186865-1-27